Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

100 år sedan Pellingeslaget

29.01.2018 kl. 19:58
Den 11 februari har det förflutit 100 år sedan slaget i Pellinge mellan rödgardister och skyddskårister från Pellingekåren.

Med anledning av detta ordnas en minnesstund för alla intresserade söndagen den 11 februari kl. 15.00 på Solhälla på Tullandet, efter gudstjänsten i St:Olofs kapell.

Program:

Uppvaktning och kransnedläggning vid minnestenen

Kyrkkaffe i föreningshuset

Historisk återblick

Körsång

Arr: Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f.

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.