Hösten 2022 förnyades Skärgårdshemmets entré. Ny ytterdörr instalerades, tarppan fick ett ansiktslyft och en invalidramp byggdes

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.