FÖRENINGENS STYRELSE 2023

Ordförande: Ulrika Packalén-Kippilä, 0445681283

Vice ordförande: Christer  Andersson

Sekreterare: Regina Andersson

Kassör: Satu Karioja

Uthyrning: Matias Lindroos, 0407484880

 

Medlemmar:

Jon Englund                                                                                                                           

Piritta Halonen

Johnny Kippilä

Satu Karioja

 

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.