Ordförande: Ulrika Packalén-Kippilä, 0445681283

Vice ordförande: Johnny Kippilä 

Sekreterare: Regina Andersson

Kassör: Satu Karioja

Uthyrning: Matias Lindroos, 0407484880

 

Medlemmar:

Susanne Nyblom                                                                                                                                         Piritta Halonen

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.