Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Sportlovsjippo

03.02.2014 kl. 22:42
OBS! På Lokalbacken

Traditionellt sportlovsjippo på isen lördag 22.2 fr. kl.14.00. Grillkorv, varma våfflor, saft och kaffe. Program enligt väder och före. Hjärtligt välkomna! Jippot ordnas vid Skärgårdshemmet p.g.a. isläget! Jaktföreningen säljer även i år viltsoppa.
Pellinge UF
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.