Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Sommarklubb 2014

14.05.2014 kl. 22:28
Nu finns program och anmälningsinfo på nätet!

Pellinge Ungdomsförbund ordnar i sommar igen den populära barnklubben. Klubben startar 16.6 och pågår till 6.8. Klubbdagar är må-ti-ons. Program och anmälningsinfo på bygdans anslagstavlor och hemsidan i början av juni. Projektet genomförs med stöd av stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne. Program och kontaktuppgifter hittas under länken: /Site/Data/388/Files/Barnklubben%20schema(1).docx


Alla dagar finns minst en vuxen som bär ansvaret samt eventuellt övriga hjälpredor. Barnen är försäkrade under den tid då de är på klubben, vägen till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Vänligen anmäl ditt barn/dina barn preliminärt och nämn vilka dagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur och om utrymme finns under klubbdagarna erbjuds även andra barn möjlighet att delta i verksamheten.

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då det slutligen ändå är ett begränsat antal som kan delta.

Meddela barnets/barnens namn, födelsetid, tel.nr (om de har telefon) samt föräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också eventuella allergier och dylik!

Deltagaravgift 10 euro/dag

Betalning sker i slutet av sommaren då vi vet det totala antalet dagar som varje barn deltagit. Anmälan om barnets deltagande bör ske snarast möjligt. Gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com)

Om det finns frågor eller önskemål, skick gärna e-post!

Med önskan om en lyckad sommar!

PUFB

Pellinge UF
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.