Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Barnklubb 2015

18.06.2015 kl. 12:36
Anmälningsinfo och program

VÄLKOMMEN PÅ BARNKLUBB SOMMAREN 2015!

Också i sommar erbjuder PUFB en BARNKLUBB från mitten av juni till första veckan i augusti. Klubben är för barn i åldern tre till tolv år, men också äldre barn kan gärna få vara med. Programmet skräddarsys delvis enligt deltagarnas ålder och ibland kan gruppen delas upp i äldre och yngre, med lite olika program för grupperna.

Klubben leds av en ansvarig vuxen som har hjälp en eller flera övriga ledare. Barnen är försäkrade under den tid då de är på klubben, men resan till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Meddela gärna preliminärt om ditt barn/dina barn kommer att delta och berätta vilka dagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur men också andra barn får delta i verksamheten i den mån det finns plats. Anmälningar tas in så sent som 14.15 en dag i förtid.

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då vi brukar ha begränsat med plats.

Meddela barnets/barnens namn, födelsetid, telefonnummer (om de har telefon) och föräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också om eventuella allergier och dylikt!

Deltagaravgiften är 10 euro för en hel dag (9–14.30) eller en halv dag plus mat. En halv dag utan mat kostar 5 euro. Barnklubben är även öppen tiden 8–9 samt 14.30–16. Själva programmet pågår mellan 9 och 14.30. En tilläggsavgift kommer till för morgon- och eftermiddagstimmarna: 1 €/timme.

Ni betalar först i slutet av sommaren då vi vet hur många dagar barnen har deltagit. Anmäl om barnet deltar så tidigt som möjligt. Gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com)

Det är möjligt att programmet ändras något efter de tre första veckorna, eftersom vi fortfarande utreder möjligheter till flera utfärder. Alla ändringar meddelas till dem som anmält sina barn till någon del av programmet.

Om du eller ni har frågor eller önskemål kan ni nå oss via e-post och efter 14.6 kan ni kontakta klubbens huvudansvariga, Petter Forsskåhl via telefon (+358505218141).

Programmet finns bakom denna länk. /Site/Data/388/Files/Barnklubb%20scema%202015_2.doc

Välkomna med!

Pellinge UF
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.