Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Verksamhet 2021

17.06.2021 kl. 18:17
Verksamheten byggs upp utgående från önskemål och behov som finns. Föreningen eftersträvar att verksamheten är intressant och mångsidig.

Banrklubb 29.6-5.8.2021 Vill du träffa kompisar nya och gamla , göra något skoj medan mamma och pappa kanske jobbar. Kom till sommarklubben. Mera information finns på denna sida och på föreningens FB-sida.

Lantloppis 5.7.2021 kl.11-14 i samarbete med Pellinge Byaråd. Loppis och härlig lunch. Loppis ordnas både på Mattas och Skärgårdshemmets gårdsplan. 

Skärilunken ordnas ev. 28.8 med start från Benitas Café, mera information närmare tillfället om lunen ordnas eller ej.

Pellinge UF
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.