Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Barnklubb 2013

27.06.2013 kl. 10:57
Det kommer i PUFB´s regi att än en gång ordnas barn/ungdomsverksamhet i form av en ”klubb” under sommaren. Föreningen har från Brita Maria Renlunds minnesfond erhållit bidrag för att genomföra denna verksamhet.

Som bilaga medföljer det tilltänkta programmet. Som framgår är platserna för verksamheten i normala fall Skärgårdshemmet och skolan/skolgården samt den närbelägna skogen/naturen.

Vissa datum är ännu inte fastspikade, där bland besöket till Sundö och en tänkbar utflykt till sandstranden på Sandholmsudden.

Klubben avslutas med ett knytkalas 1.8

Barn/ungdomar är alla välkomna och programmet skräddarsys delvis enligt deltagarnas ålder och ibland kan gruppen delas upp i äldre och yngre och syssla med olika saker.

Alla dagar finns minst en vuxen som bär ansvaret samt eventuellt övriga hjälpredor. Barnen är försäkrade under den tid då de är på klubben, vägen till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Vänligen anmäl ditt barn/dina barn preliminärt och nämn vilka dagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur och om utrymme finns under klubbdagarna erbjuds även andra barn möjlighet att delta i verksamheten.

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då det slutligen ändå är ett begränsat antal som kan delta.

Meddela barnets/barnens namn, födelsetid, tel.nr (om de har telefon) samt föräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också eventuella allergier och dylik!

Avgifter för klubbverksamheten är följande:

–                                        Deltagaravgift 10 euro/dag

–                                        Deltagaravgift för enbart kokkurs 6 euro/dag

 

Betalning sker i slutet av sommaren då vi vet det totala antalet dagar som varje barn deltagit. Anmälan om barnets deltagande bör ske snarast möjligt. Gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com)


Program: pufb.nsu.fi/data/files/316/schema.docx

Om det finns frågor eller önskemål, skick gärna e-post!

 

Med önskan om en lyckad sommar!

 

PUFB
Jonas Lemberg

Verksamhet 2021

Verksamheten byggs upp utgående från önskemål och behov som finns. Föreningen eftersträvar att verksamheten är intressant och mångsidig.
17.06.2021 kl. 18:17

Årsmöte 2021 ÄNDRINGAR!

09.03.2021 kl. 13:12

Barnklubb 2018

Nu finns program och anmälningsinfo här under
15.04.2018 kl. 01:16

Barnklubb och kokkurs 2017

Program och anmälningsinfo
27.05.2017 kl. 11:26

Sommarklubb 2016

Det börjar igen vara dags för sommarklubb
11.05.2016 kl. 16:41

Barnklubb 2015

Anmälningsinfo och program
18.06.2015 kl. 12:36

Kettlebell - kahvakuula

på Skärgårdshemmet
12.01.2015 kl. 11:57

Sommarklubb 2014

Nu finns program och anmälningsinfo på nätet!
14.05.2014 kl. 22:28

Vägen hem

Sommarteater på Pellinge
14.05.2014 kl. 22:24

Sportlovsjippo

OBS! På Lokalbacken
03.02.2014 kl. 22:42

Årsmöte

Söndag 16.2.2014
03.02.2014 kl. 22:41

Höstfest 2.11

Med viltgryta och dans
21.10.2013 kl. 20:01

Medlemsinfo 2012

27.06.2013 kl. 10:56
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.