Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Barnklubb och kokkurs 2017

27.05.2017 kl. 11:26
Program och anmälningsinfo

Årets barnklubb börjar vecka 24. Programmet hittas här: /Site/Data/388/Files/Barnklubben%202017%20program.pdf Mer info om klubben nedan. Midsommarveckan blir det paus i klubben, men då erbjuder marthorna matlagningskurs istället.

Mer info om matlagningskursen:

19-22.6 Lärare är samma som för två år sedan Britt Björkqvist, 0400 782228, britt.bjorkqvist@gmail.com
Max 10 barn ryms på kursen. Barnen ska vara i åldern 7-12 år, men ett förskolebarn kan delta om ett äldre syskon deltar.
Anmälningar till pellinge.barnklubb@gmail.com. Sista anmälningsdag 16.6!

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

PUFB:s barnklubb

Också i sommar erbjuder PUFB en BARNKLUBB från mitten av juni till första veckan i augusti. Klubben är för barn i åldern tre till tolv år, men också äldre barn kan gärna få vara med. Programmet skräddarsys delvis enligt deltagarnas ålder och ibland kan gruppen delas upp i äldre och yngre, med lite olika program för grupperna.

Klubben leds av en ansvarig vuxen som har hjälp en eller flera övriga ledare. Barnenär försäkrade under den tid då de är på klubben, men resan till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Meddela gärna preliminärt om ditt barn/dina barn kommer att delta och berätta vilkadagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur men också andra barn får delta i verksamheten i den mån det finns plats. Anmälningar tas in så sent som 14.15 en dag i förtid. Detta eftersom maten måste beställas senast 14.30.

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då vi brukar ha begränsat med plats.

 

Meddela barnets/barnens namn, födelsetid, telefonnummer (om de har telefon) ochföräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också om eventuella allergier och dylikt!

Deltagaravgiften är 12 euro för en hel dag (9–14.30) eller en halv dag plus mat. En halv dag utan mat kostar 6 euro. Barnklubben är även öppen tiden 8–9 samt 14.30–16. Själva programmet pågår mellan 9 och 14.30. En tilläggsavgift kommer till för morgon- och eftermiddagstimmarna: 1 €/timme.

Ni betalar först i slutet av sommaren då vi vet hur många dagar barnen har deltagit. Anmäl om barnet deltar så tidigt som möjligt. Gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com)

Klubbledare under vecka 31 meddelas senare och eventuella ändringar i programmet kan komma denna vecka. Alla ändringar meddelas till dem som anmält sina barn till någon del av programmet.

Som hjälpledare finns alla dagar på plats en eller flera av: Carolina Wrede och Isabella Gustafsson.

Om du eller ni har frågor eller önskemål kan ni nå oss via e-post och efter 12.6 kan ni kontakta klubbens huvudansvariga, Antonia Somersalo via telefon (0440310394).

Välkomna med!

Pellinge UF

Verksamhet 2021

Verksamheten byggs upp utgående från önskemål och behov som finns. Föreningen eftersträvar att verksamheten är intressant och mångsidig.
17.06.2021 kl. 18:17

Årsmöte 2021 ÄNDRINGAR!

09.03.2021 kl. 13:12

Barnklubb 2018

Nu finns program och anmälningsinfo här under
15.04.2018 kl. 01:16

Sommarklubb 2016

Det börjar igen vara dags för sommarklubb
11.05.2016 kl. 16:41

Barnklubb 2015

Anmälningsinfo och program
18.06.2015 kl. 12:36

Kettlebell - kahvakuula

på Skärgårdshemmet
12.01.2015 kl. 11:57

Sommarklubb 2014

Nu finns program och anmälningsinfo på nätet!
14.05.2014 kl. 22:28

Vägen hem

Sommarteater på Pellinge
14.05.2014 kl. 22:24

Sportlovsjippo

OBS! På Lokalbacken
03.02.2014 kl. 22:42

Årsmöte

Söndag 16.2.2014
03.02.2014 kl. 22:41

Höstfest 2.11

Med viltgryta och dans
21.10.2013 kl. 20:01

Barnklubb 2013

Det kommer i PUFB´s regi att än en gång ordnas barn/ungdomsverksamhet i form av en ”klubb” under sommaren. Föreningen har från Brita Maria Renlunds minnesfond erhållit bidrag för att genomföra denna verksamhet.
27.06.2013 kl. 10:57

Medlemsinfo 2012

27.06.2013 kl. 10:56
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.