Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

  • Vuxen 15€
  • Barn 5€
  • Stödande medlem 50€

Barnklubb 2018

15.04.2018 kl. 01:16
Nu finns program och anmälningsinfo här under

VÄLKOMMEN PÅ BARNKLUBB SOMMAREN 2018! 

Också i sommar erbjuder PUFB en BARNKLUBB från och med efter midsommaren till första veckan i augusti. Klubben är för barn i åldern 4-12 år, men även äldre barn får gärna vara med. Programmet skräddarsys delvis enligt deltagarnas ålder och ibland kan gruppen delas upp i äldre och yngre, med lite olika program för grupperna.

Klubben leds av en ansvarig vuxen som har hjälp en eller flera övriga ledare. Barnen är försäkrade under den tid då de är på klubben, men resan till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Meddela gärna preliminärt om ditt barn/dina barn kommer att delta och berätta vilka dagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur men också andra barn får delta i verksamheten i den mån det finns plats. Anmälningar tas in så sent som kl. 14.15 dagen före barnet har tänkt delta i klubben. Detta eftersom maten måste beställas senast kl. 14.30 dagen innan. Men anmäl gärna så tidigt som möjligt!

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då vi brukar ha begränsat med plats.

Anmälningar görs gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com).

Meddela då barnets/barnens namn, födelsetid, telefonnummer (om de har telefon) och föräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också om eventuella allergier och dylikt! Ni betalar först i slutet av sommaren då vi vet hur många dagar ert barn har deltagit.

Deltagaravgiften är 12 € för en hel dag (9–14.30) eller en halv dag inklusive mat. En halv dag utan mat kostar 6 €. Själva programmet pågår 9.00-14.30 men det finns möjlighet att vid behov lämna av barnet redan kl. 8 och avhämta först kl.16. Meddela isåfall detta då ni anmäler barnet. En tilläggsavgift på 1€/h kommer till för morgon- och eftermiddagstimmarna.

Gällande mobiltelefoner har vi bestämt att barnen naturligtvis får ha med sig dem men att de stannar i väskan under dagen, med undantag för särskilt lov av ledarna om det är något viktigt telefonen behövs till under dagen.

Programmet finns att ladda ner här, små ändringar kan eventuellt göras men då meddelar vi dem som anmält sina barn.

Som hjälpledare finns alla dagar på plats en eller flera av: Matilda Klemets och Glenn Johansson.

Om du eller ni har frågor eller önskemål kan ni nå oss via e-post eller kontakta klubbens huvudansvariga, Carolina Wrede, per telefon (+358 400 398737).

 

Pellinge UF

Verksamhet 2021

Verksamheten byggs upp utgående från önskemål och behov som finns. Föreningen eftersträvar att verksamheten är intressant och mångsidig.
17.06.2021 kl. 18:17

Årsmöte 2021 ÄNDRINGAR!

09.03.2021 kl. 13:12

Barnklubb och kokkurs 2017

Program och anmälningsinfo
27.05.2017 kl. 11:26

Sommarklubb 2016

Det börjar igen vara dags för sommarklubb
11.05.2016 kl. 16:41

Barnklubb 2015

Anmälningsinfo och program
18.06.2015 kl. 12:36

Kettlebell - kahvakuula

på Skärgårdshemmet
12.01.2015 kl. 11:57

Sommarklubb 2014

Nu finns program och anmälningsinfo på nätet!
14.05.2014 kl. 22:28

Vägen hem

Sommarteater på Pellinge
14.05.2014 kl. 22:24

Sportlovsjippo

OBS! På Lokalbacken
03.02.2014 kl. 22:42

Årsmöte

Söndag 16.2.2014
03.02.2014 kl. 22:41

Höstfest 2.11

Med viltgryta och dans
21.10.2013 kl. 20:01

Barnklubb 2013

Det kommer i PUFB´s regi att än en gång ordnas barn/ungdomsverksamhet i form av en ”klubb” under sommaren. Föreningen har från Brita Maria Renlunds minnesfond erhållit bidrag för att genomföra denna verksamhet.
27.06.2013 kl. 10:57

Medlemsinfo 2012

27.06.2013 kl. 10:56
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.