Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Barnklubb och kokkurs 2017

27.05.2017 kl. 11:26
Program och anmälningsinfo

Årets barnklubb börjar vecka 24. Programmet hittas här: /Site/Data/388/Files/Barnklubben%202017%20program.pdf Mer info om klubben nedan. Midsommarveckan blir det paus i klubben, men då erbjuder marthorna matlagningskurs istället.

Mer info om matlagningskursen:

19-22.6 Lärare är samma som för två år sedan Britt Björkqvist, 0400 782228, britt.bjorkqvist@gmail.com
Max 10 barn ryms på kursen. Barnen ska vara i åldern 7-12 år, men ett förskolebarn kan delta om ett äldre syskon deltar.
Anmälningar till pellinge.barnklubb@gmail.com. Sista anmälningsdag 16.6!

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

PUFB:s barnklubb

Också i sommar erbjuder PUFB en BARNKLUBB från mitten av juni till första veckan i augusti. Klubben är för barn i åldern tre till tolv år, men också äldre barn kan gärna få vara med. Programmet skräddarsys delvis enligt deltagarnas ålder och ibland kan gruppen delas upp i äldre och yngre, med lite olika program för grupperna.

Klubben leds av en ansvarig vuxen som har hjälp en eller flera övriga ledare. Barnenär försäkrade under den tid då de är på klubben, men resan till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Meddela gärna preliminärt om ditt barn/dina barn kommer att delta och berätta vilkadagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur men också andra barn får delta i verksamheten i den mån det finns plats. Anmälningar tas in så sent som 14.15 en dag i förtid. Detta eftersom maten måste beställas senast 14.30.

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då vi brukar ha begränsat med plats.

 

Meddela barnets/barnens namn, födelsetid, telefonnummer (om de har telefon) ochföräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också om eventuella allergier och dylikt!

Deltagaravgiften är 12 euro för en hel dag (9–14.30) eller en halv dag plus mat. En halv dag utan mat kostar 6 euro. Barnklubben är även öppen tiden 8–9 samt 14.30–16. Själva programmet pågår mellan 9 och 14.30. En tilläggsavgift kommer till för morgon- och eftermiddagstimmarna: 1 €/timme.

Ni betalar först i slutet av sommaren då vi vet hur många dagar barnen har deltagit. Anmäl om barnet deltar så tidigt som möjligt. Gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com)

Klubbledare under vecka 31 meddelas senare och eventuella ändringar i programmet kan komma denna vecka. Alla ändringar meddelas till dem som anmält sina barn till någon del av programmet.

Som hjälpledare finns alla dagar på plats en eller flera av: Carolina Wrede och Isabella Gustafsson.

Om du eller ni har frågor eller önskemål kan ni nå oss via e-post och efter 12.6 kan ni kontakta klubbens huvudansvariga, Antonia Somersalo via telefon (0440310394).

Välkomna med!

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.