Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Barnklubb 2018

15.04.2018 kl. 01:16
Nu finns program och anmälningsinfo här under

VÄLKOMMEN PÅ BARNKLUBB SOMMAREN 2018! 

Också i sommar erbjuder PUFB en BARNKLUBB från och med efter midsommaren till första veckan i augusti. Klubben är för barn i åldern 4-12 år, men även äldre barn får gärna vara med. Programmet skräddarsys delvis enligt deltagarnas ålder och ibland kan gruppen delas upp i äldre och yngre, med lite olika program för grupperna.

Klubben leds av en ansvarig vuxen som har hjälp en eller flera övriga ledare. Barnen är försäkrade under den tid då de är på klubben, men resan till klubben sker på eget ansvar. Under dagen får barnen mat och vid behov eventuellt mellanmål.

Meddela gärna preliminärt om ditt barn/dina barn kommer att delta och berätta vilka dagar/vilket program de vill delta i. Pellingebarn har förtur men också andra barn får delta i verksamheten i den mån det finns plats. Anmälningar tas in så sent som kl. 14.15 dagen före barnet har tänkt delta i klubben. Detta eftersom maten måste beställas senast kl. 14.30 dagen innan. Men anmäl gärna så tidigt som möjligt!

OBS! Anmäl hellre en dag för mycket än för lite, då vi brukar ha begränsat med plats.

Anmälningar görs gärna per e-post (pellinge.barnklubb@gmail.com).

Meddela då barnets/barnens namn, födelsetid, telefonnummer (om de har telefon) och föräldrarnas kontaktuppgifter. Meddela också om eventuella allergier och dylikt! Ni betalar först i slutet av sommaren då vi vet hur många dagar ert barn har deltagit.

Deltagaravgiften är 12 € för en hel dag (9–14.30) eller en halv dag inklusive mat. En halv dag utan mat kostar 6 €. Själva programmet pågår 9.00-14.30 men det finns möjlighet att vid behov lämna av barnet redan kl. 8 och avhämta först kl.16. Meddela isåfall detta då ni anmäler barnet. En tilläggsavgift på 1€/h kommer till för morgon- och eftermiddagstimmarna.

Gällande mobiltelefoner har vi bestämt att barnen naturligtvis får ha med sig dem men att de stannar i väskan under dagen, med undantag för särskilt lov av ledarna om det är något viktigt telefonen behövs till under dagen.

Programmet finns att ladda ner här, små ändringar kan eventuellt göras men då meddelar vi dem som anmält sina barn.

Som hjälpledare finns alla dagar på plats en eller flera av: Matilda Klemets och Glenn Johansson.

Om du eller ni har frågor eller önskemål kan ni nå oss via e-post eller kontakta klubbens huvudansvariga, Carolina Wrede, per telefon (+358 400 398737).

 

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.