Skärgårdshemmet är beläget på Pellinge ca 30 km söder om Borgå. Från färjan är det ca 5 km till Skärgårdshemmet (Nyckelviksvägen 5) som är synligt från landsvägen.
Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.